Geriatra Częstochowa – DENTeam

Geriatra – DENTeam

Personel

Poradnia geriatryczna

lek. Magdalena Bocianowska – Konsultacje i leczenie w zakresie geriatrii
Geriatra Częstochowa lek. Magdalena Bocianowska

Geriatra Częstochowa lek. Magdalena Bocianowska. ul. Lelewela 13/15. Poradnia DENTeam.

 

Aby umówić się ze specjalistą w przychodni DENTeam w Częstochowie należy zarejestrować się pod
numerem telefonu: 722 30 40 30. Rejestracja telefoniczna możliwa jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 – 20.00.

 

Konstultacje i leczenie w zakresie geriatrii.
Zapraszamy do naszej poradni w przychodni DENTeam znajdującej się przy ulicy Lelewela 13/15 w Częstochowie.